Menu

Tag : Vasi tayini

Vasi Tayini

Vesayet Nedir? Vesayet, 22.11.2001 tarihinde kabul edilen 4721 Sayılı Medeni Kanun’un (“MK”) 3. Kısmında düzenlenmiştir. Medeni Kanun’un 396. maddesi genel olarak Vesayet Organları’nı düzenlemekte olup, buna göre Vesayet Organları (i) Vesayet Daireleri, (ii) Vasi ve (iii) Kayyımlardır. Vesayet Daireleri Hangileridir?  Vesayet daireleri, vesayet makamı ve denetim makamlarıdır (MK md. 397). Vesayet Makamı Neresidir? Vesayet makamı […]